Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Πράσινες πόλεις για ένα βιώσιμο μέλλον

Παραλάβαμε και προωθούμε το ακόλουθο e-mail.

Γράφει ο Ιωάννης Σελιμάς

Περιβαλλοντολόγος-Μ.sc Οικονομική & Περιφερειακή Ανάπτυξη
Σύμβουλος Διαχείρισης Περιβάλλοντος Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Μεσολογγίου


H Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος είναι μια καλή αφορμή να Σκεφτούμε Σφαιρικά και να Δράσουμε Τοπικά για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής, για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, για την καλύτερη προστασία των πολύτιμων οικολογικών αποθεμάτων. Η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού αλλά και η ανάπτυξη της οικονομίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την διατήρηση και προστασία του φυσικού και οικολογικού κεφαλαίου, στη βάση συνεξέλιξης των φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων. Χωρίς καθαρή ατμόσφαιρα, ποιοτικό νερό, γόνιμο έδαφος, ποικιλία οικοσυστημάτων, επάρκεια ενεργειακών πόρων, καθαρές πόλεις, η εξέλιξη του πολιτισμού και η ανάπτυξη της οικονομίας μοιάζουν αδιανόητες.
Οι ανθρώπινες κοινωνίες σε παγκόσμιο, περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο κάθε μέρα συνειδητοποιούν την ανάγκη σεβασμού του περιβάλλοντος στην οικολογική σφαίρα και συμμετοχικής δημοκρατίας στην πολιτική σφαίρα, με στόχο τη στρατηγική αλλαγή του αναπτυξιακού και πολιτισμικού προτύπου σε πιο βιώσιμες και απελευθερωτικές κατευθύνσεις. Η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή την πορεία, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη ρύθμιση του κράτους σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος ως πολύτιμου δημόσιου αγαθού, αλλά και την ανάληψη εταιρικής κοινωνικής –περιβαλλοντικής ευθύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στον πλανήτη απειλεί τη συνέχιση διαφόρων μορφών ζωής , τη μακροπρόθεσμη απόδοση της οικονομίας, καθώς και τη δημόσια υγεία και ποιότητα ζωής των πολιτών. Κυρίως όμως απειλείται η δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους και να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους καθώς σε αυτές κληρονομείται μια υποβαθμισμένη βιόσφαιρα και ένα ενεργειοβόρο μοντέλο ανάπτυξης.
Στο κέντρο αυτής της απειλής βρίσκονται ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι καθώς γύρω τους διαμορφώνονται υψηλά ρίσκα και ένας έντονος αναπτυξιακός λαϊκισμός. Παράλληλα όμως είναι αυτοί που με τη νέα περιβαλλοντική ηθική τους, τη συμμετοχή τους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και τη διαρκή ευαισθησία τους για τη φύση μπορούν να προσδώσουν στην ανάπτυξη καινούργιο περιεχόμενο κι έτσι να υπερβούν την περιβαλλοντική κρίση συνδυάζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητα με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική δικαιοσύνη, στο δρόμο για ένα ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ. Αυτό το δρόμο πρέπει να τον περπατήσουμε και στο νομό μας, που αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα και απειλές , αλλά παράλληλα διαθέτει φυσικό πλούτο και πολιτισμικό κεφάλαιο που δημιουργεί δυνατότητες και ευκαιρίες. Χρειάζεται να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο αύριο… Με μια ύπαιθρο των πολιτισμών και των οικολογικών διαδρομών εναλλακτικού τουρισμού, με ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με ενίσχυση του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού, την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών μέτρων στα πλαίσια της Νέας ΚΑΠ, την εμπορία και μεταποίηση Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε. Για να κάνουμε την Αιτωλοακαρνανία Οικολογικό και Πολιτισμικό Απόθεμα της χώρας με προστατευόμενες περιοχές(Eθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού Κόλπου, περιοχές Ramsar & Natura), Βιώσιμες Πόλεις(Το Αγρίνιο Πράσινος Πόλος της Δυτικής Ελλάδας) και περιβαλλοντικές υποδομές(ΧΥΤΑ & ΧΥΤΥ, Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, εκτάσεις πρασίνου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Η ρεαλιστική εφαρμογή μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης στο νομός μας είναι μια καινούργια πρόκληση μπροστά μας . Μια Ευκαιρία να επεκτείνουμε την Ευημερία στο Μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: