Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

Μόνο ηλεκτρονικά θερμόμετρα σώματος από σήμερα

Από σήμερα 3 Απριλίου, σύμφωνα με οδηγία του Ε.Ο.Φ. και κατόπιν δελτίου τύπου από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, απαγορεύεται η πώληση θερμομέτρων και σφυγμομανομέτρων με υδράργυρο στη χώρα μας και συνίσταται η αντικατάστασή τους με ηλεκτρονικά.

Το μέτρο αυτό ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της επικινδυνότητας του υδραργύρου (επιβλαβές βαρύ μέταλλο)που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία, η κατάποση του ή η εισπνοή του δύναται να επιφέρει από πρόσκαιρες παρενέργειες ( πονοκέφαλο, απώλεια συνείδησης κ.τ.λ)έως και μόνιμες καρδιαγγειακές και νεφρικές βλάβες, αλλά και να δημιουργήσει χρωμοσωματικές ανωμαλίες .
Υπενθυμίζεται ότι τα όργανα αυτά δεν πρέπει ποτέ να πετάγονται στα οικιακά σκουπίδια αλλά να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα και να γίνεται απόρριψη τους σε ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε ορισμένα καταστήματα για τη συλλογή καμένων λαμπτήρων εξοικονόμησης , οι οποίοι επίσης περιέχουν υδράργυρο , σε μικρότερες όμως ποσότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: