Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

Άνοδος της στάθμης στη Λίμνη Λυσιμαχία

Ο περασμένος χειμώνας χαρακτηρίστηκε από τις έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις τις οποίες είχε ανάγκη ο νομός. Παρόλα τα θετικά και ευεργητικά οφέλη για τους υδροφόρους ορίζοντες υπάρχουν και προβλήματα τα οποία οφείλονται σε ανθρώπινους χειρισμούς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Λίμνη Λυσιμαχία της οποίας η στάθμη έχει ανέβει πάνω από τα επιτρεπτά επίπεδα. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από παρέμβαση της Νομαρχίας με επιστολή στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδος με κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Το αποτέλεσμα της ανόδου της στάθμης είναι να έχουν "πνιγεί" χωράφια οι ιδιοκτήτες των οποίων, αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, να αδυνατούν να προχωρήσουν στην σπορά των σπαρτών τους.
Κατά την άποψη της Νομαρχίας το εν λόγω φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της κακής συντήρησης της τάφρου ΔΙΜΗΚΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η παροχέτευση των νερών της λίμνης στη μη αρδευτική περίοδο. Επίσης, στο έργο της ενωτικής τάφρου εκτός από τη μη λειτουργία των θυροφραγμάτων (σήραγγες) υπάρχει και παρακαμπτήρια τάφρος, η οποία κατασκευάστηκε στο παρελθόν χωρίς σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τα νερά να οδηγούνται άσκοπα και χωρίς κανέναν έλεγχο προς τη Λυσιμαχία, ανεβάζοντας τη στάθμη της στο ανώτατο όριο.
Για την ρύθμιση της στάθμης της λίμνης Λυσιμαχίας χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια η σήραγγα Λυσιμαχίας, η οποία παροχετεύει τις πλημμυρικές παροχές στις αρδευτικές διώρυγες ΔΧΧ και ΔΧΧVIII. Πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο διώρυγες παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες επιδεινώνονται με τη μη συμβατή χρήση τους (αποχέτευση και όχι άρδευση).
Το θέμα είναι αρκετά σοβαρό τόσο από την πλευρά των καλλιεργητών όσο και περιβαλλοντικά δεδομένης της διαταραχής στο τοπικό οικοσύστημα το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένο.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από το δικτυακό τόπο http://www.lysimaxos.gr/ με τον οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές αναρτήσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: