Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

Ανακύκλωση λαμπτήρων - Σημεία στην Αιτ/νια

Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξη στροφή από τους καταναλωτές προς τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Οι συγκεκριμένοι λαμπτήρες παρέχουν την ίδια απόδοση από πλευράς φωτισμού αλλά με πολύ λιγότερη κατάναλωση.
Από την άλλη πλευρά, λόγω της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, κατά βάση υδράργυρο (Hg) πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή και σε κατάλληλα σημεία. Σε περίπτωση δε που για κάποιο λόγο σπάσουν πρέπει να αποφευχθεί η επαφή με το ανθρώπινο σώμα.
Συνεπώς ιδιαίτερης σημασίας για το περιβάλλον αποτελεί η σωστή διαχείριση τους όταν παύουν να χρησιμοποιούνται. Η εταιρεία Φωτοκύκλωση αποτελεί ένα σύγχρονο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φωτιστικων και λαμπτήρων, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεισφορά στην Εθνική Ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος στο γενικό πλαίσιο που καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης του όγκου των απορριμμάτων και γενικότερα καλύτερες και ποιοτικότερες συνθήκες διαβίωσης για όλους. Οι τύποι των λαμπτήρων και των λοιπών εξαρτημάτων που ανακυκλώνονται ή τελικά συλλέγονται φαίνονται στο σύνδεσμο.

Τα σημεία συλλογής παλαιών λαμπτήρων και φωτιστικών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας μπορεί κανείς να τα αναζητήσει πατώντας το σύνδεσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: